Sự kiện

Textillegprom 2019
từ 17 tháng 9 đến 20 tháng 9, 2019
Một dự án triển lãm độc đáo, chiếm vị trí hàng đầu trong số các triển lãm ngành dệt và công nghiệp nhẹ trong hơn 25 năm qua.
BIOTEKHMED
từ 16 tháng 9 đến 19 tháng 9, 2019
BIOTECHMED - một diễn đàn về sự phát triển hiện tại và tương lai của công nghệ y sinh ở Nga
LIỆU CHÂU ÂU 2019
từ 10 tháng 9 đến 12 tháng 9, 2019
Triển lãm Quốc tế về Công nghệ Sản xuất và Ứng dụng Vật liệu Composite tại Đức, Stuttgart
Đông kinh tế diễn đàn 2019
từ 4 tháng 9 đến 6 tháng 9, 2019
Diễn đàn quốc tế thường niên tại Vladivostok nhằm kích thích đầu tư nước ngoài vào vùng Viễn Đông của Nga và phát triển hợp tác kinh tế trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.