Đông kinh tế diễn đàn 2019

từ 4 tháng 9 đến 6 tháng 9, 2019
Đông kinh tế diễn đàn 2019
Diễn đàn kỷ niệm lần thứ năm sẽ được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9 năm 2019 tại Vladivostok. Hơn 8.000 đại biểu từ hơn 60 quốc gia dự kiến sẽ tham dự. Các chủ đề thảo luận ưu tiên sẽ là các vấn đề về hợp tác đầu tư, quan hệ đối tác kinh doanh và xuất khẩu vũ khí.