Sự kiện

ESHOW MADRID 2019
từ 29 tháng 10 đến 30 tháng 10, 2019
Diễn đàn Doanh nghiệp Tiếp thị Kỹ thuật số & Thương mại Điện tử
Thế giới quốc Hội về toàn cầu, công nghệ nano cộng đồng (Nano-S&T)
từ 20 tháng 10 đến 22 tháng 10, 2019
Đại hội thế giới thường niên của BIT về Nano-S & T (Nano-S & T)
Diễn đàn khởi nghiệp Siberia
từ 17 tháng 10 đến 19 tháng 10, 2019
Diễn đàn Doanh nhân Siberia là một nền tảng kinh doanh nơi đại diện của các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể nhận được tất cả các lời khuyên cần thiết, thiết lập các mối quan hệ hữu ích, trải qua đào tạo và có thêm các kỹ năng thực tế.
Kỹ thuật quốc tế công bằng, tác dụng 2019
từ 7 tháng 10 đến 10 tháng 10, 2019
Triển lãm Quốc tế về Cơ khí
Giải thưởng Mục tiêu Thành công và Hiệu quả Kinh doanh APEC
từ 2 tháng 10 đến 3 tháng 10, 2019
Vòng chung kết Cuộc thi Dự án dành cho Phụ nữ Quốc tế APEC lần thứ tư “Giải thưởng Mục tiêu Thành công và Hiệu quả Doanh nghiệp APEC (GIẢI THƯỞNG TỐT NHẤT APEC)” sẽ được tổ chức tại Chile vào ngày 2 tháng 10 năm 2019.
IX St. Petersburg Khí quốc tế diễn Đàn
từ 1 tháng 10 đến 4 tháng 10, 2019
Diễn đàn Công nghiệp Khí Quốc tế