Sự kiện

Trang sức quốc tế Tokyo 2020 (IJT)
từ 20 tháng 1 đến 23 tháng 1, 2020
International Jewellery Tokyo (IJT) là một trong những triển lãm đồ trang sức quan trọng nhất ở Nhật Bản.
International Green Week (IGW) 2020
từ 17 tháng 1 đến 26 tháng 1, 2020
Tuần lễ xanh quốc tế (IGW) 2020 là một triển lãm quốc tế độc đáo về thực phẩm, nông nghiệp và làm vườn.
IMM Cologne
từ 13 tháng 1 đến 19 tháng 1, 2020
IMM Cologne 2020 là hội chợ nội thất quốc tế đã khẳng định mình là hội chợ thương mại hàng đầu cho ngành nội thất.