Sự kiện

BIOFACH-2020
từ 12 tháng 2 đến 15 tháng 2, 2020
Triển lãm hữu cơ quốc tế BioFach 2020 sẽ là điểm hẹn của các nhà cung cấp và những người ra quyết định từ sản xuất và thương mại hữu cơ.
Triển lãm quốc tế về dệt và vải Munich tháng 2 Bắt đầu năm 2020
từ 4 tháng 2 đến 6 tháng 2, 2020
Hội chợ thương mại hàng dệt may quốc tế tháng 2 Munich Fabric Start 2020 tháng 2 sẽ cung cấp nhiều loại vải, phụ kiện may, các chi tiết trang trí.
CEVISAMA 2020
từ 3 tháng 2 đến 7 tháng 2, 2020
CEVISAMA 2020 là triển lãm quốc tế quan trọng về gốm sứ, thiết bị vệ sinh, gạch ốp lát, đá tự nhiên, vật liệu thô.