LIỆU CHÂU ÂU 2019

từ 10 tháng 9 đến 12 tháng 9, 2019
LIỆU CHÂU ÂU 2019

Sản phẩm trưng bày:

  • Nguyên liệu (cao su, phụ gia, chất điều chỉnh, chất độn)
  • Sản phẩm trung gian (vật liệu đúc tấm, thủy tinh, hỗn hợp trộn sẵn, preregs, hạt)
  • Bán thành phẩm (cấu hình, ống, vật đúc, tấm)
  • Công nghệ và thiết bị (đúc và tạo hình dưới áp suất, nén, ly tâm, v.v., cán, cuộn, cán)
  • Dịch vụ (phần mềm, phát triển mới, v.v.)