Sự kiện

Ngoài trời, bởi ISPO năm 2020
từ 28 tháng 6 đến 1 tháng 7, 2020
OutDoor của ISPO là hội chợ thương mại hàng đầu châu Âu về thể thao ngoài trời, giải trí và leo núi.
Diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg (SPIEF) 2020
từ 3 tháng 6 đến 6 tháng 6, 2020
Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg (SPIEF) là một sự kiện độc đáo trong thế giới kinh tế và kinh doanh, được tổ chức từ năm 1997, và từ năm 2006 được tổ chức dưới sự bảo trợ và tham gia của Tổng thống Liên bang Nga.