Sự kiện

St. Petersburg quốc tế sự đổi mới diễn đàn năm 2020
từ 11 tháng 11 đến 13 tháng 11, 2020
Diễn đàn Đổi mới Quốc tế St.Petersburg (PMIF) là diễn đàn lớn nhất ở Thủ đô phía Bắc để thúc đẩy tiềm năng khoa học và công nghiệp.
"Xi măng. Bê tông. Hỗn hợp khô"
từ 10 tháng 11 đến 12 tháng 11, 2020
Diễn đàn Xây dựng Quốc tế “Xi măng. Bê tông. Hỗn hợp khô ”được tổ chức bởi Liên minh các nhà xây dựng Nga và Tạp chí Phân tích Quốc tế“ ALITinform ”.
Liên hoan nghệ thuật dân gian quốc tế “Bàn tay phụ nữ” lần thứ 3
từ 3 tháng 11 đến 5 tháng 11, 2020
Lễ hội nghệ thuật và thủ công dân gian "By Hands of a Woman" là một nền tảng độc đáo để đoàn kết phụ nữ thuộc các quốc gia và thổ dân khác nhau, sẽ có tác động tích cực đến việc tăng cường phong trào phụ nữ ở Nga, tương tác giữa phụ nữ Nga, châu Âu và châu Á. .