Sự kiện

HÓA học năm 2020
từ 27 tháng 10 đến 30 tháng 10, 2020
Triển lãm quốc tế "CHEMISTRY" đã được tổ chức tại Moscow từ năm 1965 và là một trong những triển lãm uy tín nhất trong ngành của nó.
SIAL Paris năm 2020
từ 18 tháng 10 đến 22 tháng 10, 2020
SIAL là sự kiện ẩm thực toàn cầu duy nhất quy tụ những người mua sắm thực phẩm và bán lẻ hàng đầu thế giới tại một nơi.
Thương Hiệu Cấp Phép Châu Âu Năm 2020
từ 6 tháng 10 đến 8 tháng 10, 2020
Cấp phép Thương hiệu Châu Âu là sự kiện toàn Châu Âu duy nhất dành riêng cho việc cấp phép, mở rộng và quảng bá thương hiệu.