Sự kiện

Hong Kong Toys Expo 2019
từ 22 tháng 12 đến 28 tháng 12, 2019
Phiên Giáng sinh của triển lãm quốc tế về đồ chơi, trò chơi và các sản phẩm phục vụ giáo dục và phát triển trẻ em và Triển lãm Đồ chơi Hồng Kông.
LADYA  - Câu chuyện mùa đông 2019
từ 11 tháng 12 đến 15 tháng 12, 2019
Nga là một trong số ít các quốc gia đã cố gắng bảo tồn đầy đủ các truyền thống lịch sử và các nét đặc trưng của sự phát triển của nghệ thuật dân gian và thủ công.
Dubai Quốc Tế Trường Nội Dung 2019
từ 9 tháng 12 đến 10 tháng 12, 2019
Chợ nội dung quốc tế Dubai 2019 hay DICM 2019 sẽ diễn ra từ ngày 9-10 tháng 12 tại Dubai, UAE.
Sức KHỎE 2019
từ 2 tháng 12 đến 6 tháng 12, 2019
Triển lãm Quốc tế lần thứ 29 "Chăm sóc sức khỏe, Thiết bị Y tế và Thuốc"