Sự kiện

EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2020
từ 22 tháng 4 đến 24 tháng 4, 2020
EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2020 là triển lãm công nghiệp quốc tế lần thứ 3 và diễn đàn doanh nghiệp Tashkent.
Hội chợ triển lãm năm 2020
từ 14 tháng 4 đến 16 tháng 4, 2020
ExpoElectronica là triển lãm lớn nhất về số lượng và tiêu biểu nhất về số lượng người tham gia triển lãm quốc tế về linh kiện, mô-đun và phụ kiện điện tử tại Nga và CIS.