Ngoài trời, bởi ISPO năm 2020

từ 28 tháng 6 đến 1 tháng 7, 2020
Ngoài trời, bởi ISPO năm 2020
Ngoài trời, bởi ISPO năm 2020

Khi Nào: Ngày 28 - 1 Tháng Bảy, Năm 2020.

Nơi: Munich

Ngoài trời, bởi ISPO - hàng đầu châu Âu triển lãm trong lĩnh vực vui chơi giải trí và thể thao trong thiên nhiên và leo núi. Triển lãm mang lại với nhau nhà sản xuất hàng đầu của các thiết bị cho phần còn lại hoạt động thể thao và du lịch, sẽ trình bày các xu hướng hiện đại vào sự phát triển của thị trường và các sản phẩm mới nhất. Phần của việc triển lãm, bao gồm: quần áo, hàng hóa cho leo núi, cắm trại hàng, lều thể thao dưới nước, vật liệu, giày dép, phụ kiện.

Thêm thông tin có thể được tìm thấy tại:https://www.ispo.com/en/outdoor