Diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg (SPIEF) 2020

từ 3 tháng 6 đến 6 tháng 6, 2020
Diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg (SPIEF) 2020
Diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg (SPIEF) 2020

Khi nào: ngày 3 - 6 tháng 6 năm 2020

Ở đâu: St. Petersburg, Nga

Diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg (SPIEF) là một sự kiện độc đáo trong thế giới kinh tế và kinh doanh, được tổ chức từ năm 1997, và kể từ năm 2006 đã được tổ chức dưới sự bảo trợ và với sự tham gia của Tổng thống Liên bang Nga. Là một phần của chương trình của Diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg, các sự kiện lớn, diễn đàn kinh doanh và các cuộc họp của đại diện cộng đồng doanh nghiệp được tổ chức hàng năm.
Diễn đàn là một nền tảng toàn cầu hàng đầu để liên lạc giữa các đại diện doanh nghiệp và thảo luận về các vấn đề kinh tế quan trọng mà Nga, các thị trường mới nổi và thế giới nói chung phải đối mặt.

Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trên trang web: http://forumspb.com/?lang=en