EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2020

từ 22 tháng 4 đến 24 tháng 4, 2020
EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2020
EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2020

Khi nào: 22-24 tháng 4 năm 2020

Ở đâu: Khách sạn EXPO, Tashkent, Uzbekistan

EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2020 - Triển lãm công nghiệp quốc tế lần thứ 3 và diễn đàn kinh doanh Tashkent. Chương trình kinh doanh bao gồm một bài thuyết trình của các diễn giả từ Chính phủ hai nước, thuyết trình về các khu vực của Liên bang Nga, trao đổi liên lạc - các cuộc họp B2B và các bàn tròn theo chủ đề. Các thành viên của Nội các Cộng hòa Uzbekistan, đại diện của cộng đồng doanh nghiệp dự định đến thăm các cuộc triển lãm của những người tham gia của và công nghiệp nhẹ, công nghệ viễn thông, giáo dục nghề nghiệp trung học và trung học, chế biến tiên tiến của nguyên liệu thô, du lịch, xây dựng và nền kinh tế kỹ thuật số.

Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trên trang web: http://zarubezhexpo.ru