TECHAGRO 2020

từ 31 tháng 3 đến 4 tháng 4, 2020
TECHAGRO 2020
TECHAGRO 2020

Khi nào: 31 tháng 3 - 4 tháng 4 năm 2020

Ở đâu: Trung tâm triển lãm Brno, Cộng hòa Séc, Cộng hòa Séc

TECHAgro là một trong những triển lãm quốc tế uy tín nhất về máy móc nông nghiệp ở châu Âu và được tổ chức theo chu kỳ hai năm. Vào tháng Tư, triển lãm theo truyền thống sẽ bao gồm tất cả các vị trí chính trong công nghệ nông nghiệp và sẽ tập trung vào các công nghệ hiện đại cho tất cả các lĩnh vực của ngành nông nghiệp. Các nhà triển lãm của triển lãm sẽ là tất cả các nhà sản xuất máy móc nông nghiệp trên thế giới, cũng như các công ty vừa và nhỏ của Séc và nước ngoài. Triển lãm sẽ có sự tham gia của các đoàn phòng nông nghiệp và hiệp hội quốc gia của nhiều quốc gia, người đứng đầu và quản lý thương mại của các doanh nghiệp và trang trại, nông dân, nhà báo, VIP: đại diện của các bộ và chính phủ của một số châu lục.

Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trên trang web: https://www.bvv.cz/ru/techagro/