Thủ công & Thiết kế 2022

từ 9 tháng 3 đến 13 tháng 3, 2022
Thủ công & Thiết kế 2022

«Handwerk & Design» thể hiện trình độ thủ công cao, thủ công chất lượng hàng đầu và thiết kế khéo léo, tất cả đều dưới một mái nhà. Trong quá trình này, sự hợp tác với các trường cao đẳng nghề có tầm quan trọng và giá trị to lớn vì họ góp phần làm cho sự kết nối giữa ba lĩnh vực công việc trở nên rõ ràng, một trải nghiệm chân thực và hữu hình. Các triển lãm đặc biệt nổi tiếng EXEMPLA, TALENTE, SCHMUCK và MEISTER DER MODERNE là một điểm nhấn tuyệt đối.


https://www.ihm-handwerk-design.com/en/