HÓA học năm 2020

từ 27 tháng 10 đến 30 tháng 10, 2020
HÓA học năm 2020
HÓA học năm 2020

Khi: 27 - 30 Tháng Mười Năm 2020.

Nơi: Expocentre Fairgrounds, Moscow, Nga

Triển lãm quốc tế "HÓA học" tổ chức ở Moscow từ năm 1965, và là một trong những triển lãm uy tín nhất trong ngành công nghiệp. Triển lãm bao gồm cả khu vực của hóa chất phức tạp, do đó trình bày một hoàn thành hình ảnh mới nhất của thành tựu khoa học hóa học, được sử dụng trong các ngành công nghiệp. Triển lãm này trở thành một cuộc họp hàng năm chỗ cho các nhà sản xuất hóa học phẩm và dịch vụ cung cấp dịch vụ của công nghệ tiên tiến và thiết bị và khách hàng trong các ngành công nghiệp từ nhiều quốc gia.

Thêm thông tin có thể được tìm thấy tại: https://www.chemistry-expo.ru/