Artissima 2019

từ 1 tháng 11 đến 3 tháng 11, 2019
Artissima 2019
Hội chợ nghệ thuật Turin sẽ giải quyết vấn đề kiểm duyệt và mong muốn. Artissima 2019 (từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 11), do người phụ trách và sử gia nghệ thuật Ilaria Bonacossa chỉ đạo, sẽ được tổ chức lần thứ 26. Là hội chợ duy nhất tại Ý dành riêng cho nghệ thuật đương đại, Artissima quy tụ 208 phòng tranh đến từ 43 quốc gia. Trong số các phần của triển lãm, cần lưu ý kỷ niệm 10 năm của phần "Back to the Future" - năm nay nó tập trung vào các nghệ sĩ từ 1960-1999. Ngoài ra, chúng ta không được quên về ấn bản thứ ba của Disegni, một phần thú vị, có các tác phẩm đồ họa của 21 nghệ sĩ.