Xe bồn chữa cháy có thang ATsL 4,0-40-24 (4320)

Mã nhà sản xuất
24732

Giá bán Giá theo yêu cầu

Phương tiện sơ cứu đa chức năng với hệ thống NATISK dựa trên GAZ APP-0.3-2.0-NATISK (27057)

Mã nhà sản xuất
24702

Giá bán Giá theo yêu cầu

Xe cứu hỏa dựa trên KAMAZ АЦ-7,0-40 / 4 (43118)

Mã nhà sản xuất
24701

Giá bán Giá theo yêu cầu

Tàu chở dầu chữa cháy phun bọt bằng phương pháp nén AC-SPK-3.0-40 (5557)

Mã nhà sản xuất
24699

Giá bán Giá theo yêu cầu

Xe chở dầu chữa cháy có cấp bọt nén AC-SPK-3.0-40 (43253)

Mã nhà sản xuất
24698

Giá bán Giá theo yêu cầu

Xe chở dầu chữa cháy ATS-SPK-1,0-40 (C42R33) bằng phương pháp nén bọt

Mã nhà sản xuất
24697

Giá bán Giá theo yêu cầu

Xe bồn chữa cháy trên khung gầm GAZon NEXT АЦ-1,0-40 (С42R33)

Mã nhà sản xuất
24696

Giá bán Giá theo yêu cầu