Thiết bị bồn chứa cho ngành công nghiệp chế biến sữa và thực phẩm khác

Mã nhà sản xuất
108851

Giá bán 3.709,41 USD

Xe bồn có thể tích 1,2 m3 để vận chuyển chất lỏng thực phẩm

Mã nhà sản xuất
108846

Giá bán 11.972,1 USD