Xe buýt, xe đẩy, xe lửa đường bộ

Loading

Xe buýt ngoại ô NEFAZ 5299-11-31 trên CNG

Mã nhà sản xuất
2432

Giá bán Giá theo yêu cầu

Xe buýt nội thành tầng trung bình NEFAZ 5299-20-31 chạy bằng CNG

Mã nhà sản xuất
2431

Giá bán Giá theo yêu cầu

Xe buýt nội thành bán sàn thấp NEFAZ 5299-30-55 chạy bằng CNG

Mã nhà sản xuất
2430

Giá bán Giá theo yêu cầu

Xe buýt nội thành tầng thấp NEFAZ 5299-40-51 chạy bằng CNG

Mã nhà sản xuất
2429

Giá bán Giá theo yêu cầu