RPD-4S phức tạp về phần mềm và địa vật lý

Mã nhà sản xuất
10394

Giá bán Giá theo yêu cầu

Dây ngoạm V-6,3 m3

Mã nhà sản xuất
5055

Giá bán Giá theo yêu cầu

CYLINDER-TAPERED GEARBOX CHO THANG MÁY RXO-O

Mã nhà sản xuất
3145

Giá bán 1.437,4 USD

CYLINDER-TAPERED GEARBOX CHO PHÒNG LÀM MÁT RXO / TR

Mã nhà sản xuất
3144

Giá bán 8.531,63 USD

Gầu 5-12 cbm.

Mã nhà sản xuất
2012

Giá bán Giá theo yêu cầu

Thiết bị luyện kim và khai thác mỏ

Mã nhà sản xuất
1333

Giá bán Giá theo yêu cầu

Đầu dò siêu âm từ tính NP 30

Mã nhà sản xuất
571

Giá bán 1.044 USD