Máy cắt khối bê tông khí

Mã nhà sản xuất
5286

Giá bán 105.912,55 USD

Sản xuất khối bê tông khí (bê tông bọt)

Mã nhà sản xuất
5285

Giá bán 246.308,25 USD

Nghiền và sàng lọc phức hợp DSK-100

Mã nhà sản xuất
1458

Giá bán Giá theo yêu cầu

Nghiền và sàng lọc DSK phức tạp

Mã nhà sản xuất
1400

Giá bán Giá theo yêu cầu

Máy nghiền đá dăm hình khối DIM-800K

Mã nhà sản xuất
1399

Giá bán Giá theo yêu cầu

Dòng đúc không hình thức của tấm lõi rỗng "MONOLITH"

Mã nhà sản xuất
1260

Giá bán 331.164,71 USD

Nhà máy bán tự động VUM-8 để sản xuất sàn gỗ slatted cho các tòa nhà chăn nuôi

Mã nhà sản xuất
1258

Giá bán 98.579,27 USD

Dây chuyền tự động sản xuất các sản phẩm bê tông mảnh nhỏ dựa trên máy ép rung "GEVIT-BLOCK"

Mã nhà sản xuất
1257

Giá bán 197.158,53 USD

Màn hình quán tính, loại GIL

Mã nhà sản xuất
1083

Giá bán Giá theo yêu cầu