Hydraulic test press PMG-500

Mã nhà sản xuất 107998

0.0
Đánh giá sản phẩm

0 đánh giá

Giá bán 7.656,99 USD

Người bán
IP GONTA

Sự miêu tả

Test laboratory presses of the PMG series with a load range from 5 to 200 tons. We deliver to any region of the CIS countries and neighboring countries.

Similar products

Phá vỡ máy IR 5143-200 200 knot

Mã nhà sản xuất
37838

Giá bán Giá theo yêu cầu

IR 5047-50 trên máy Kéo 50kn

Mã nhà sản xuất
37839

Giá bán Giá theo yêu cầu

IR 5040-5 máy Thử nghiệm trên 5kN

Mã nhà sản xuất
37840

Giá bán Giá theo yêu cầu

IR 5113-100 Kéo máy 100 knot

Mã nhà sản xuất
37841

Giá bán Giá theo yêu cầu

IR 5061-0,05 máy Kiểm tra tại 0.05 knot

Mã nhà sản xuất
37842

Giá bán Giá theo yêu cầu

IR 5062-0,5 máy Thử với 0.5 knot

Mã nhà sản xuất
37843

Giá bán Giá theo yêu cầu