Bukashechka

Mã nhà sản xuất 6692

0.0
Đánh giá sản phẩm

0 đánh giá

Giá bán 5,08 USD

Giá được tính theo tỷ giá hối đoái hiện hành ₽ (RUB)

Nhà cung cấp
Toy Factory "DOLPHIN"

Sự miêu tả

Bukashechka có chứa các yếu tố phát triển, với sự giúp đỡ mà bé sẽ học cách thắt nút thắt và khóa chặt. Điều này sẽ giúp phát triển kỹ năng vận động tốt, suy nghĩ logic và nhận thức trực quan.

Sản phẩm liên quan

Sách "Tôi Đang Đi Tìm"

Mã nhà sản xuất
6691

Giá bán 5,08 USD

Phát triển khối lập phương

Mã nhà sản xuất
6693

Giá bán 9,04 USD

Dép lê

Mã nhà sản xuất
6699

Giá bán 15,88 USD

Khởi động

Mã nhà sản xuất
6690

Giá bán 7,37 USD

Khối công bố

Mã nhà sản xuất
6697

Giá bán 13,31 USD

Tấm thảm có mái vòm "Truyện cổ tích"

Mã nhà sản xuất
6698

Giá bán 36,44 USD