Standard monofraction sand GOST 6139-2003, 25 kg

Mã nhà sản xuất 107958

0.0
Đánh giá sản phẩm

0 đánh giá

Giá bán 0,78 USD

Người bán
IP GONTA

Sự miêu tả

Standard single-fraction sand for testing cement according to GOST 310.4 Packing 25 kg

Similar products

Gypsum-Alpha, loại đầu tiên

Mã nhà sản xuất
5710

Giá bán Giá theo yêu cầu

Gypsum-Alpha, loại thứ hai

Mã nhà sản xuất
5711

Giá bán Giá theo yêu cầu

Thạch cao vữa, thạch cao Paris (P.O.P) trắng

Mã nhà sản xuất
5712

Giá bán Giá theo yêu cầu

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép

Mã nhà sản xuất
11965

Giá bán Giá theo yêu cầu

Portland cement White CEM I 52,5 R

Mã nhà sản xuất
51308

Giá bán Giá theo yêu cầu

Aluminate cement

Mã nhà sản xuất
51309

Giá bán Giá theo yêu cầu