Một bộ món ăn "Sakura Branch Extra" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất 54167

0.0
Đánh giá sản phẩm

0 đánh giá

Giá bán 36,75 USD

Giá được tính theo tỷ giá hối đoái hiện hành ₽ (RUB)

Sự miêu tả

the Number of products in set: 3

Composition: Casserole 1.5 l spherical article 61904-082/4.02; 2.0 l SKU 61904-102/4.02; 3.0 l article 61904-122/4.02 with glass lids

Color: white

product Weight, kg: 3,35

Sản phẩm liên quan

Bộ món ăn "Sushi-1 Elite" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54291

Giá bán 69,32 USD

Bộ bát đĩa "Color pattern-1" dùng để nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54307

Giá bán 66,83 USD

Một bộ sành sứ "Harvest Extra" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54302

Giá bán 41,98 USD

Bộ đĩa "Cherry Orchard-1" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54171

Giá bán 52,63 USD

Bộ món "Đêm trắng-1" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54146

Giá bán 41,98 USD

Bộ dụng cụ nấu ăn "Marianna Extra" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54228

Giá bán 43,23 USD