Một bộ món ăn "Dessert Extra" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất 54198

0.0
Đánh giá sản phẩm

0 đánh giá

Giá bán 45,2 USD

Giá được tính theo tỷ giá hối đoái hiện hành ₽ (RUB)

Sự miêu tả

the Number of products in set: 3

ingredients: Pot 2.0 l spherical article 61904-102/4.02; 3.0 l article 61904-122/4.02; 4.0 l SKU 61904-142/4.02 with glass lids

Color: white

product Weight, kg: 4,16

Sản phẩm liên quan

Một bộ món ăn "Veer-1 Extra" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54160

Giá bán 51,85 USD

Bộ bát đĩa "White dance-1 Elite" dùng để nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54150

Giá bán 74,64 USD

Bộ bát đĩa "Cappuccino-1" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54214

Giá bán 46,11 USD

Bộ bát đĩa "Cruise-1" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54216

Giá bán 45,2 USD

Bộ dụng cụ nấu ăn "Master Chef-1" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54232

Giá bán 45,2 USD

Bộ dụng cụ nấu ăn "Valencia-1" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54159

Giá bán 38,8 USD