Bộ bát đĩa "Angelina-1 trắng" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất 54135

0.0
Đánh giá sản phẩm

0 đánh giá

Giá bán 37,65 USD

Giá được tính theo tỷ giá hối đoái hiện hành ₽ (RUB)

Sự miêu tả

the Number of products in set: 3

Composition: Casserole 1.5 l spherical article 61904-082/6; 2.0 l SKU 61904-102/6; 3.0 l article 61904-122/6

Color: white

product Weight, kg: 3,16

Sản phẩm liên quan

Bộ dụng cụ nấu ăn "White Peas 5-1 Lux" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54149

Giá bán 45,6 USD

Một bộ món ăn "April-Extra" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54141

Giá bán 46,01 USD

Một bộ đĩa "Cherry Orchard-3" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54174

Giá bán 43,01 USD

Bộ bát đĩa "Vintage-1" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54168

Giá bán 37,65 USD

Bộ bát đĩa "White dance-1 Elite" dùng để nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54150

Giá bán 71,01 USD

Bộ món ăn "July Mak-S" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54211

Giá bán 61,67 USD