Bộ bát đĩa "Andorra-1" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất 54132

0.0
Đánh giá sản phẩm

0 đánh giá

Giá bán 38,93 USD

Giá được tính theo tỷ giá hối đoái hiện hành ₽ (RUB)

Sự miêu tả

the Number of products in set: 3

Structure: cylindrical tipping Pot 1.5 l article 51915-353/6; 2.3 l SKU 51915-383/6; 3.0 l article 42315-123/6

Color: salad

product Weight, kg: 3,18

Sản phẩm liên quan

Bộ bát đĩa "Ogorodnik-1" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54253

Giá bán 55,63 USD

Bộ món "Làng" nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54195

Giá bán 46,14 USD

Bộ dụng cụ nấu ăn "Ovation-1" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54251

Giá bán 45,2 USD

Một bộ món ăn "Dessert Extra" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54198

Giá bán 45,2 USD

Một bộ món ăn "Jazz-Cafe Extra" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54202

Giá bán 50,93 USD

Bộ món ăn "Village-1" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54196

Giá bán 32,23 USD