Một bộ các món ăn "Mood Extra" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất 54243

0.0
Đánh giá sản phẩm

0 đánh giá

Giá bán 41,31 USD

Giá được tính theo tỷ giá hối đoái hiện hành ₽ (RUB)

Sự miêu tả

the Number of products in set: 3

ingredients: Pot 2.0 l spherical article 61904-102/4.02; 3.0 l article 61904-122/4.02; 4.0 l SKU 61904-142/4.02 with glass lids

Color: white

product Weight, kg: 4,16

Sản phẩm liên quan

Bộ dụng cụ nấu ăn "Bolognese-1 Extra" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54152

Giá bán 41,02 USD

Bộ đĩa "Espresso-1 Extra" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54313

Giá bán 36,63 USD

Một bộ món ăn "Jazz Cafe 1" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54201

Giá bán 38,31 USD

Bộ đồ nấu ăn "Pink Paradise - 1" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54267

Giá bán 39,84 USD

Bộ món ăn "Village-1" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54196

Giá bán 27,31 USD

Bộ bát đĩa "Sommelier - 1" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54282

Giá bán 33,53 USD