Railroad and crane rails

Mã nhà sản xuất 107959

0.0
Đánh giá sản phẩm

0 đánh giá

Giá bán 1.149,25 USD

Người bán
IP GONTA

Sự miêu tả

Railroad and crane rails of all brands. - new - from storage

Similar products

Hastelloy c 276 1.2mm welding wire

Mã nhà sản xuất
107448

Giá bán 96,93 USD

Круг inconel 718 20mm

Mã nhà sản xuất
107458

Giá bán 90,01 USD

Titanium rolled products: wire, sheets, circles, pipes

Mã nhà sản xuất
107471

Giá bán 55,39 USD

Thuốc ngủ điều trị bảo quản

Mã nhà sản xuất
1204

Giá bán Giá theo yêu cầu

Profile pipes diameter 10x10 - 200x200 mm

Mã nhà sản xuất
1645

Giá bán Giá theo yêu cầu

Cần cẩu điện diesel đường sắt KZH-462, KZh-562, KZh-662

Mã nhà sản xuất
2371

Giá bán Giá theo yêu cầu