Bể bơi bằng polypropylene cố định "Venice" 6,5x2,5x1,5m

Mã nhà sản xuất 53939

0.0
Đánh giá sản phẩm

0 đánh giá

Giá bán 2.721,71 USD

Giá được tính theo tỷ giá hối đoái hiện hành ₽ (RUB)

Sự miêu tả

Ready-made pool made of polypropylene for summer cottages - the best solution. This is the most affordable type of pool in the class of stationary pools. Resistance to temperature fluctuations. Resistance to ultraviolet radiation. Durability.

Nét đặc trưng

Chiều rộng
2,5
Âm lượng
24.3m3
Chiều dài
6,5
Chiều sâu
1,5

Sản phẩm liên quan

Bể bơi bằng polypropylene cố định "Sorrento" 4x2,9x1,5m

Mã nhà sản xuất
53840

Giá bán 1.970,47 USD

Bể bơi bằng polypropylene cố định "Bari" 10x3,3x1,5m

Mã nhà sản xuất
53995

Giá bán 5.283,32 USD

Bể bơi bằng polypropylene cố định "Pescara" 8x3,3x1,5m

Mã nhà sản xuất
53993

Giá bán 4.322,71 USD

Bể bơi bằng polypropylene cố định "Lazio" 4x2,5x1,5m

Mã nhà sản xuất
53838

Giá bán 1.568,99 USD

Bể bơi bằng polypropylene cố định "Verona" 5x2,9x1,5m

Mã nhà sản xuất
53932

Giá bán 2.145,35 USD

Bể bơi bằng polypropylene cố định "Ancona" 6x2,9x1,5m

Mã nhà sản xuất
53937

Giá bán 2.433,53 USD