Bể bơi bằng polypropylene cố định "Pescara" 8x3,3x1,5m

Mã nhà sản xuất 53993

0.0
Đánh giá sản phẩm

0 đánh giá

Giá bán 4.499,1 USD

Giá được tính theo tỷ giá hối đoái hiện hành ₽ (RUB)

Sự miêu tả

Ready-made pool made of polypropylene for summer cottages - the best solution. This is the most affordable type of pool in the class of stationary pools. Resistance to temperature fluctuations. Resistance to ultraviolet radiation. Durability.

Nét đặc trưng

Chiều dài
8.0m
Chiều rộng
3,3
Chiều sâu
1,5
Âm lượng
39.6m3

Sản phẩm liên quan

Bể bơi bằng polypropylene cố định "Verona" 5x2,9x1,5m

Mã nhà sản xuất
53932

Giá bán 2.232,89 USD

Bể bơi bằng polypropylene cố định "Rimini" 6x2,5x1,5m

Mã nhà sản xuất
53933

Giá bán 2.232,89 USD

Bể bơi bằng polypropylene cố định "Bologna" 6,5x2,9x1,5m

Mã nhà sản xuất
53990

Giá bán 2.899,42 USD

Bể bơi bằng polypropylene cố định "Ancona" 6x2,9x1,5m

Mã nhà sản xuất
53937

Giá bán 2.532,83 USD

Bể bơi bằng polypropylene cố định "Sorrento" 4x2,9x1,5m

Mã nhà sản xuất
53840

Giá bán 2.050,87 USD

Bể bơi bằng polypropylene cố định "Naples" 7x2,9x1,5m

Mã nhà sản xuất
53991

Giá bán Giá theo yêu cầu