MOROZCO / Green Ural artificial spruce, 180 cm

Mã nhà sản xuất 107968

0.0
Đánh giá sản phẩm

0 đánh giá

Giá bán 50,16 USD

Người bán
Samson Ltd.

Sự miêu tả

Artificial spruce "Uralskaya" has an openwork crown, a classic silhouette, silky soft needles, a small diameter of the lower tier.

Similar products

KING FIR-tree / Artificial spruce "Fabulous premium", 125 cm, green

Mã nhà sản xuất
107960

Giá bán 64,93 USD

MOROZCO / Artificial spruce "Siberian" green, 210 cm

Mã nhà sản xuất
107963

Giá bán 133,26 USD

MOROZCO / Green Scandinavian spruce, 210 cm

Mã nhà sản xuất
107965

Giá bán 152,4 USD

MOROZCO / Artificial pine "Crimean" green, 210 cm

Mã nhà sản xuất
107973

Giá bán 165,79 USD

MOROZCO / Artificial Siberian spruce green, 240 cm

Mã nhà sản xuất
107977

Giá bán 167,98 USD

MOROZCO / Artificial spruce "Classic" green, 100 cm

Mã nhà sản xuất
107978

Giá bán 21,19 USD