Phuộc xe nâng

Mã nhà sản xuất 7209

0.0
Đánh giá sản phẩm

0 đánh giá

Giá bán Giá theo yêu cầu
Nhà cung cấp
SPECTECHLOGISTIKA LLC

Sự miêu tả

Tất cả kích thước ở mức giá tuyệt vời

Nét đặc trưng

Lớp học
2 A, 3 A, 4 A

Sản phẩm liên quan

DIESEL TẢI VP D25

Mã nhà sản xuất
7192

Giá bán Giá theo yêu cầu

MÁY TẢI ĐIỆN VP E18

Mã nhà sản xuất
7206

Giá bán Giá theo yêu cầu

MÁY TẢI XĂNG KHÍ VP G35

Mã nhà sản xuất
7202

Giá bán Giá theo yêu cầu

Xe nâng động cơ Diesel D15

Mã nhà sản xuất
2026

Giá bán 31.025,41 USD

MÁY TẢI XĂNG KHÍ VP G20

Mã nhà sản xuất
7197

Giá bán Giá theo yêu cầu

MÁY TẢI XĂNG KHÍ VP G25

Mã nhà sản xuất
7198

Giá bán Giá theo yêu cầu