Nước micellar giải độc, Vôi TƯƠI JUICE, BIELENDA, 500 ml

Mã nhà sản xuất 38771

0.0
Đánh giá sản phẩm

0 đánh giá

Giá bán 13,09 USD

Giá được tính theo tỷ giá hối đoái hiện hành ₽ (RUB)

Sự miêu tả

Refreshing micellar water quickly and effectively removes makeup from the face, eyes and lips. Cleans and refreshes the skin, at the same time, perfect condition, normalizes and cleanses the skin. Product, rich in beneficial trace elements, protects the skin from dirt, gives the feeling of cleanliness, refreshment and comfort

Sản phẩm liên quan

Nước dưỡng ẩm micellar water, FRESH JUICE Orange, BIELENDA, 500 ml

Mã nhà sản xuất
38770

Giá bán 13,09 USD

Nước micellar giải độc, Vôi TƯƠI JUICE, BIELENDA, 100 ml

Mã nhà sản xuất
38777

Giá bán 6,67 USD

BIELENDA / Nước dưỡng ẩm Micellar Water, cam TƯƠI, 100 ml

Mã nhà sản xuất
38776

Giá bán 6,67 USD

Nước micellar sáng da, Dứa TƯƠI, BIELENDA, 100 ml

Mã nhà sản xuất
38778

Giá bán 6,67 USD