Bộ dụng cụ nấu ăn "Versailles-1" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất 54162

0.0
Đánh giá sản phẩm

0 đánh giá

Giá bán 40,28 USD

Giá được tính theo tỷ giá hối đoái hiện hành ₽ (RUB)

Sự miêu tả

the Number of products in set: 3

Composition: Casserole 1.5 l spherical article 61915-083/6; 2.0 l SKU 61915-103/6; 3.0 l article 61915-123/6

Color: Boston

product Weight, kg: 3,16

Sản phẩm liên quan

Bộ dụng cụ nấu ăn "Monica 3-1" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54236

Giá bán 40,28 USD

Một bộ món ăn "Dessert-1" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54199

Giá bán 43,01 USD

Một bộ món ăn "Sakura Branch Extra" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54167

Giá bán 37,65 USD

Bộ bát đĩa "White dance-1 Elite" dùng để nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54150

Giá bán 71,01 USD

Một bộ món ăn "Sommelier Extra" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54283

Giá bán 37,65 USD

Bộ bát đĩa "Apricot-1" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54127

Giá bán 43,87 USD