Bộ bát đĩa "Sakura cành" dùng để nấu ăn

Mã nhà sản xuất 54165

0.0
Đánh giá sản phẩm

0 đánh giá

Giá bán 52 USD

Giá được tính theo tỷ giá hối đoái hiện hành ₽ (RUB)

Sự miêu tả

the Number of items in set: 4

Composition: Casserole 1.5 l spherical article 61904-082/6; 2.0 l SKU 61904-102/6; 3.0 l article 61904-122/6; the spherical Kettle with metal handle 3.0 l article 42104-122/6

Color: white

the Weight of the product, kg: 4,28

Sản phẩm liên quan

Một bộ các món ăn "Grillage" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54189

Giá bán 58,52 USD

Bộ bát đĩa "Duyên dáng" nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54186

Giá bán 53,04 USD

Bộ dụng cụ nấu ăn "Monica 3-C" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54238

Giá bán 62,06 USD

Bộ bát đĩa "Sun-S" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54281

Giá bán 56,93 USD

Bộ dụng cụ nấu ăn "Pink Paradise - C" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54268

Giá bán 65,85 USD

Bộ dụng cụ nấu ăn "Master Chef" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54231

Giá bán 57,37 USD