Một bộ món ăn "Jazz-Cafe Extra" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất 54202

0.0
Đánh giá sản phẩm

0 đánh giá

Giá bán 47,3 USD

Giá được tính theo tỷ giá hối đoái hiện hành ₽ (RUB)

Sự miêu tả

the Number of products in set: 3

ingredients: Pot 2.0 l spherical article 61904-102/4.02; 3.0 l article 61904-122/4.02; 4.0 l SKU 61904-142/4.02 with glass lids

Color: white

product Weight, kg: 4,16

Sản phẩm liên quan

Bộ dụng cụ nấu ăn "Marianna Extra" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54228

Giá bán 43,23 USD

Bộ dụng cụ nấu ăn "Broccoli-1" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54154

Giá bán 41,98 USD

Bộ bát đĩa "Grilyazh-1" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54190

Giá bán 42,82 USD

Bộ dụng cụ nấu ăn "Monica 3-1" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54236

Giá bán 39,31 USD

Bộ bát đĩa "White dance-1 Elite" dùng để nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54150

Giá bán 69,31 USD

Bộ dụng cụ nấu ăn "Nicole-1" để nấu ăn

Mã nhà sản xuất
54247

Giá bán 43,66 USD