Ý tưởng trang trí nhà ấm cúng

Thương Mại Toàn cầu cổng Rus là đại diện ở Uruguay, đại diện của doanh nghiệp

13 tháng 11, 2015

Thương Mại Toàn cầu cổng Rus là đại diện ở Uruguay, đại diện của doanh nghiệp
Trong khuôn khổ của du lịch cổng quản lý của thương mại lẫn nhau Toàn cầu Rus thương Mại đã được thành lập quan hệ tốt với đại diện kinh doanh của Uruguay. Công ty của Uruguay đã rất quan tâm đến xuất nhập khẩu sản phẩm, cũng như trong việc thu hút đầu tư vào cụ thể, dự án kinh doanh. Trong chuyến thăm, đại diện của các Cổng, Montevideo, đã tổ chức cuộc họp song phương với kinh doanh và hiệp hội kinh doanh. Trong suốt cuộc đàm phán nó trở nên rõ ràng rằng công ty này được xem xét khả năng tăng khẩu đến Đông Nam Á và phần hay nhất. Đại diện của công ty bày tỏ quan tâm mua những sản phẩm mới cho các siêu thị lớn trong Uruguay. Trong chuyến thăm, các cuộc họp đã được tổ chức với các Buồng Uruguay-Nga, và cũng với Công nghiệp Hội Uruguay. Các thỏa thuận liên quan đến sự hợp tác trong lĩnh vực thông tin và xây dựng cầu để thực hiện giao dịch thực tế. Trong chuyến thăm, bị kết án khả năng phối hợp công việc với các tổ chức tham gia vào việc sản xuất bánh sản phẩm, nhà sản xuất, phụ kiện, cũng như công ty sản xuất thiết bị và nhà sản xuất của thực phẩm chất phụ gia.