Ý tưởng trang trí nhà ấm cúng

Thương Mại Toàn cầu cổng Rus đánh thức quan tâm giữa các doanh nghiệp quốc gia

19 tháng 11, 2015

Thương Mại Toàn cầu cổng Rus đánh thức quan tâm giữa các doanh nghiệp quốc gia
Sáng lập viên, chủ Tịch của Hội đồng quản trị Toàn cầu thương Mại Rus Anna Nesterova tham gia trong cuộc đối thoại tang chứng BẮC DS Nga–HỘI, mà đã được tổ chức vào khuôn khổ của 27 dân. Vào ngày 19 tháng mười một trong Kuala Lumpur tổ chức một cuộc đối thoại tang chứng BẮC DS Nga–HỘI, mà đã được giải quyết bởi đại diện từ cả hai bên. Những sự kiện đã chủ trì của các giám Đốc điều Hành của Hội đồng kinh Doanh Nga mở khu V. I. Tarusina. Trong các cuộc họp đã được trình bày một bản đồ đường thương mại và hợp tác kinh tế, cũng như tổng hợp các phần việc của DKS và DS ASEAN–Nga. Anna Nesterova trong bài phát biểu của ông nói rằng những doanh thu thương mại giữa Nga và quốc gia giữ tố như nghèo nhận thức của công ty về nhau, ngôn ngữ khó khăn liên quan đến pháp luật. Đó là lý do tại sao các hoạt động chung và hiệu của Hội đồng kinh Doanh Nga ĐỊNH là yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển của mối quan hệ giữa cộng đồng kinh doanh của Nga và nước đông nam á. Ngoài ra, Anna Vladimirovna ý rằng cánh Cổng có thể trở thành một cây cầu đó sẽ cho phép tăng doanh thu thương mại giữa cục Nga, và tăng cường kinh doanh các mối quan hệ. Cơ chế hoạt động của các Cổng khá là đơn giản: sau khi đăng ký các công ty trên những trang web từ một đất nước lựa chọn thích hợp ngôn ngữ và có khả năng để tìm các nhà cung cấp hoặc khách hàng từ nước khác, áp dụng các danh sách của các bộ lọc. Ngoài ra, trang web trình bày các thông tin sau đây: xuất nhập khẩu luật thuế cho mỗi quốc gia cư Cổng; yêu cầu đến các sản phẩm chất lượng đặc điểm của mỗi quốc gia theo danh pháp của hàng hóa. Một trong những lợi ích của các Cổng đang cung cấp những khả năng đặt dịch vụ, chẳng hạn như phân Tích thị trường, vận chuyển hàng hóa, hải và pháp hỗ trợ của các giao dịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị của thương Mại Toàn Eng bày tỏ hy vọng rằng doanh thu thương mại giữa nước chúng ta sẽ có tăng đáng kể, và các doanh nghiệp sẽ tìm ra cơ hội mới cho sự hợp tác.