Ý tưởng trang trí nhà ấm cúng

Các Hiệp hội lớn nhất của Brazil trình bày các Cổng Toàn cầu RusTrade

5 tháng 2, 2016

Các Hiệp hội lớn nhất của Brazil trình bày các Cổng Toàn cầu RusTrade
Hiệp hội của công nghiệp doanh nghiệp của bang Rio de Janeiro FIRJAN (liên Đoàn của các Ngành công nghiệp của Bang Rio de Janeiro) là một trong các đối tác của các Cổng lẫn nhau thương mô tả"http://www.globalrustrade.com/">www.globalrustrade.com ở Brazil. Sau chuyến thăm của các quản lý Cổng ở Brazil đã được thành lập thân thiện mối quan hệ với các Hiệp hội FIRJAN, trong khuôn khổ mà cung cấp cho sự hợp tác trong lĩnh vực thông tin. Sau khi công bố trong tạp chí hàng tuần FIRJAN "thông Báo cho QUỐC", được biết đến rộng rãi trong tiểu bang của Rio de Janeiro. Các công ty bắt đầu tích cực nhập vào các Cổng và đăng ký. Như là một phần của chương trình này Cổng Brazil nhà công nghiệp đã học được điều đó bằng cách sử dụng các công ty trang web của Brazil có thể sẽ bán sản phẩm của họ để 33 quốc gia, đó là có thể do để loại bỏ những rào cản ngôn ngữ, các hoạt động của nền tảng để tìm kiếm các đối tác, và thông tin về luật pháp trong lĩnh vực của khẩu, xuất nhập và đầu tư. Cho thành viên của FIRJAN đăng ký trên trang web miễn phí. Sau khi đăng ký cho các khách hàng mới sẽ đến trong bộ dạng của tin nhắn trên mô tả"http://www.globalrustrade.com/">www.globalrustrade.com. Để nhận được thông tin về các đối tác, công ty thành viên FIRJAN cần phải làm 3 bước đơn giản: thích 1. Nhấn vào nút "đăng Ký"
2. Điền vào những thông tin tối thiểu
3. Điền vào công ty thông tin (mô tả công ty, logo, các thông tin liên lạc). Các công ty sẽ cung cấp những thông tin về hàng hóa họ mua hay bán. Nó là trên cơ sở của thông tin này sẽ đến thông tin về các đối tác. www.firjan.com.br