Ý tưởng trang trí nhà ấm cúng

Kinh doanh Việt nam bắt đầu đăng ký trên Cổng của thương Mại Toàn Rus

25 tháng 11, 2015

Kinh doanh Việt nam bắt đầu đăng ký trên Cổng của thương Mại Toàn Rus
Sáng lập viên, chủ Tịch của Hội đồng quản trị Toàn cầu thương Mại Rus Anna Nesterova nói tại các phiên toàn của các diễn đàn Doanh nghiệp của các nước Lai kinh tế Liên bang (EEU) và Việt nam, tổ trong Nội vào ngày 25. Những sự kiện đã được tổ chức ở một mức độ cao, với sự tham gia của Phó bộ Trưởng kinh tế phát triển của Nga Alexei Likhachev, Phó bộ Trưởng công nghiệp và thương mại của Việt nam Hoàng Quốc Vương. Anna Nesterova trình bày Cổng thương mại lẫn nhau tại buổi họp của các diễn Đàn này. Cô ấy đã nói rằng, trong kết nối với các ký giữa Việt nam và Lai kinh tế Liên bang (EEU) miễn phí hiệp định thương mại cánh Cổng đặc biệt quan trọng. Qua cánh Cổng, nhập Việt nam vào quá trình thương mại, đặc biệt là với Nga sẽ đơn giản hóa đáng kể và hiệu quả tương tác giữa hai quốc gia có thể tăng. Ở trong tiếng Việt quan hệ trên cấp độ cuối cùng của các nhà thầu có ba rào cản chính: đó là một ngôn ngữ vấn đề, một sự hiểu lầm của pháp luật và chuẩn mực của doanh nghiệp và thứ ba là sự thiếu hiểu biết của các đặc biệt kinh doanh, cụ thể cơ hội cho công ty ở Nga và Việt nam. Cổng lẫn nhau thương mại sẽ cho phép mỗi nhà thầu để được làm quen với những quy định của pháp luật trong lĩnh vực của xuất nhập khẩu. Các công ty sẽ có thể dễ dàng tìm thấy nhau trên danh pháp của hàng, và, quan trọng nhất là, họ có một cơ hội của miễn phí hàng rào liên lạc với các cá nhân có liên quan nhân viên. Như vậy, các trang web sẽ trở thành sự liên kết mà trực tiếp sẽ giúp các doanh nghiệp của Nga, và Việt nam không chỉ để tìm hiểu về nhau, nhưng để tấn công lên một quan hệ kinh doanh. Các diễn đàn đã trở thành một nền tảng quốc tế đó đã thu hút một số lớn các đại biểu và công ty. Nó có sự tham dự của chính của nga, và công ty Việt nam: ĐẸP, "máy Điện", "BẠN", "Nga Yes", "RUSAL", Zarubezhneft Việt nam nước công ty dầu mỏ dầu khí liên lạc, nhóm viễn thông, Điện công Ty cổ phần của Việt nam, DO (chính sản xuất điện) và những người khác.