Ý tưởng trang trí nhà ấm cúng

Sự phát triển của cuộc đối thoại với các nhà lãnh đạo của thương Mại Trung quốc

1 tháng 12, 2017

Sự phát triển của cuộc đối thoại với các nhà lãnh đạo của thương Mại Trung quốc
Tháng 1, đã tổ chức một thương mại và hội nghị đầu tư Chiết (Trung quốc) – Nga. Các diễn đàn đã được tổ chức bởi Trung quốc Hội đồng cho sự khuyến mãi trong thương mại quốc tế của Chiết tỉnh với sự hỗ trợ của các BẢNG của Nga và người nga, Trung quốc, Hội đồng kinh doanh. Một trong những quả của việc kinh doanh diễn đàn bắt đầu như một hợp nhất của trước đó kinh doanh thành lập liên hệ giữa nga và Trung quốc doanh nghiệp và mở ra cơ hội mới trong thương mại và đầu tư. Các cuộc họp đã được tham dự của hơn 60 công ty từ Trung quốc, đại diện hàng đầu của các ngành kinh tế ở tỉnh Chiết bao gồm cả năng lượng, công nghệ cao, và NÓ ngành sản xuất cơ sở hạ tầng, đầu tư Tài chính, nông nghiệp y và chăm sóc sức khỏe, du lịch. Một trong những động hướng của sự phát triển của Chiết tỉnh điện tử thương Mại. Ở thủ phủ tỉnh Chiết – Hàng châu, là bộ chỉ huy của một trong những nhà lãnh đạo thế giới trong e-công ty thương Mại Nhóm. Rus Toàn cầu thương Mại đã có thể thương lượng với các Hiệp hội xúc tiến e-thương Mại và tỉnh Chiết điện tử nền tảng cho qua biên giới thương mại Q. thành Phố trên hợp tác hơn nữa và trao đổi kinh nghiệm trong e-thương Mại. Vào năm 2016, địa của Chiết tỉnh lên tới 674 tỷ. Hoa KỲ (6% trong tổng số nền kinh tế quốc gia). Chỉ số này, tỉnh trong 20 năm, là những thứ lớn nhất ở Trung quốc, thứ hai chỉ để Quảng đông, Đông và Giang.