Ý tưởng trang trí nhà ấm cúng

Các Hiệp hội xuất khẩu của Chile, ASOEX đã hợp tác với thương Mại Toàn Rus

15 tháng 2, 2016

Các Hiệp hội xuất khẩu của Chile, ASOEX đã hợp tác với thương Mại Toàn Rus
Vào cuối ngày, đã được công bố sự ra đời của một nền tảng cho kinh doanh ở Mỹ la tinh, Đông nam Á và PHÓNG mô tả"http://www.globalrustrade.com/">www.globalrustrade.com là một nền tảng cho kinh doanh, nơi công ty có thể tìm thấy khách hàng để sản phẩm thị trường và thu hút đầu tư để dự án của bạn. Chúng tôi đã quyết định tìm hiểu thêm về dự án này từ người sáng lập của nó, và chủ Tịch của Hội đồng quản trị Anna Nesterova. — Anna, Xin Chào! Xin vui lòng cho chúng tôi biết về các kênh thông tin chi tiết hơn. Tôi hiểu rằng nếu tôi là một nhà sản xuất của thịt tôi có thể tìm thấy trên Cổng công ty, mà tôi sẽ có thể bán sản phẩm của họ? — Ngày tốt lành! Cảm ơn vì đã mời đến để phỏng vấn. Cổng lẫn nhau thương mại của nước Mỹ latinh, Đông nam Á và PHÓNG mô tả"http://www.globalrustrade.com/">www.globalrustrade.com — một nền tảng cho kinh doanh, nơi công ty có thể tìm những khách hàng của họ. Bạn có thể bán sản phẩm của bạn và để mua vật liệu, linh hoặc thiết bị. Điều này có nghĩa là, nếu bạn là người xuất thịt bạn sẽ có thể tìm thấy một bán trong bất kỳ 33 nước đại diện trên trang web. Nó rất đơn giản: bạn đăng ký và tìm kiếm một sự vào các đặc điểm được chỉ định. Bên cạnh đó, trên những trang web bạn có thể trao đổi thông tin bằng cách sử dụng một dịch tự động: gửi một tin nhắn trong tiếng tây ban nha, các đối tác của Ấn độ sẽ có thể đọc nó. Chính lợi thế của công ty chúng tôi là đăng ký với các trang web cụ thể chịu trách nhiệm nhân viên. Họ muốn được liên lạc. Không bao giờ trước khi bán được không đơn giản như vậy! Ngoài ra, chúng tôi đang dần dần điền vào trang web của pháp lý thông tin trong một phần của xuất nhập khẩu pháp luật, cũng như hỗ trợ cho nhà xuất khẩu và các nhà đầu tư. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp dịch vụ liên quan, như mang lại công ty đến các thị trường của nước ngoài, vận chuyển và hải quan. Chúng tôi cố gắng làm mọi thứ mà các công ty được lợi nhuận xuất khẩu để mua hàng và dịch vụ. — Vậy bạn có một dự án phức tạp. Bạn không chỉ là giúp đỡ để tìm các đối tác, nhưng cũng có thể hỗ trợ đầy đủ các giao dịch. Và làm thế nào nó sẽ được tài trợ? Bạn đưa ra các khoản vay? — Chúng tôi không cho vay. Nhưng chúng tôi đã đối tác như công ty đầu tư và ngân hàng đó có thể làm cho vay và đầu tư kinh doanh. Vì vậy, trên những trang web bạn có thể mang đến cho bạn dự án cả hai đầu tư và tín dụng nguồn tài nguyên. Ngoài ra, bạn có thể hiện diện của công ty, nếu bạn muốn bán kinh doanh. Để tận dụng cơ hội này, bạn có thể đi đến "đầu tư công dự án" trên trang web và đến nơi có thông tin về những gì bạn muốn thu hút. — Tôi hiểu. Bạn đã gần như dịch vụ đầy đủ dịch vụ khách hàng. Những gì tiếp thị của bạn là chiến lược, và, quan trọng nhất là, những gì là giá cho việc sử dụng các trang web của bạn? — Thật vậy, chúng tôi cố gắng làm mọi thứ, đó là yêu cầu của chúng tôi cung cấp cho khách hàng của chúng tôi quan tâm đến để làm việc với chúng tôi. Chúng tôi chỉ bắt đầu làm việc vào cuối tháng. Mặc dù vậy, trang web có vài trăm công ty. Chúng tôi đang làm việc rất tích cực, sản xuất bán hàng, vậy nên chúng tôi có rất nhiều khách hàng. Điểm quan trọng là một thực tế là chúng ta đang làm việc miễn phí. Trong khi những dự án mới, chúng ta làm tốt nhất của chúng tôi để cho các khách hàng như thế nào chúng ta có hiệu quả. Cho chúng ta thành công được đo bằng số giao dịch đó cam kết với khách hàng của chúng tôi. Đó là lý do tại sao lại đăng kí vào trang web của chúng tôi các công ty chúng tôi tìm thấy ít nhất 5 khách hàng tiềm năng. — Tôi có thể đăng ký? — Phải, nếu bạn là một thực thể. Trước khi cho phép các công ty để vận hành một trang web điều là, bao lâu công ty hoạt động và cho dù các quốc tế, hợp pháp lĩnh vực này. Tôi muốn thu hút sự chú ý của độc giả của bạn là một đăng ký mới dùng một quan trọng thực tế là các thông tin về hàng hóa và dịch vụ. Nhiều người không điền vào lĩnh vực này, vì vậy khách hàng tiềm năng, không thể tìm thấy chúng. — Tôi nghĩ rằng trong số các thành viên chúng ta không có công ty đó sẽ không phải là thú vị khả năng để đăng ký trên trang web! Đặc biệt là bây giờ nó miễn phí. Cảm ơn bạn rất nhiều cho cuộc phỏng vấn và chúc ngài thành công trong tương lai! www.simfruit.cl