Ý tưởng trang trí nhà ấm cúng

Các đối thủ cạnh tranh của các doanh nhân RIÊNG RIÊNG THƯỞNG tốt NHẤT

21 tháng 6, 2016

Các đối thủ cạnh tranh của các doanh nhân RIÊNG RIÊNG THƯỞNG tốt NHẤT
Ngày 29 tháng, ở Lima (Peru) bên lề của năm RIÊNG diễn đàn "Phụ nữ và kinh tế" sẽ là người đầu tiên cạnh tranh cho doanh nhân — giảm tốc hiệu Quả kinh Doanh và thành Công mục Tiêu giải Thưởng (RIÊNG THƯỞNG tốt NHẤT). Các sự kiện cũng sẽ tham dự của các đại diện của chính quyền của phụ nữ công Việc và sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ, các cộng đồng kinh doanh, nhà đầu tư và cố vấn của tham gia kinh tế forum. Cuộc thi này là tổ chức trong khuôn khổ của RIÊNG cho lần đầu tiên, người khởi xướng sự kiện này là Nga, với sự hỗ trợ của Peru, Trung quốc, đài Loan và Hoa Kỳ. Việc chuẩn bị của cuộc thi là Bộ phát triển kinh tế và các ủy Ban về sự phát triển của phụ nữ là doanh nhân "HỖ trợ của NGA". Một trong các mục tiêu chính của sự kiện này là để thu hút sự chú ý đến những vấn đề của sự phát triển của phụ nữ thần kinh doanh trong khu vực và sự phổ biến của "câu chuyện thành công", thực hành tốt nhất của việc kinh doanh ở RIÊNG và xa hơn nữa. Tham gia cuộc thi sẽ cho phép phụ nữ doanh nhân để có một cơ hội nhập vào thị trường mới để thiết lập quan với công ty của các khu vực và tiềm năng nhà đầu tư, và nhận được thông tin hữu ích về các chương trình tư vấn trong khu vực. Cuộc thi cũng nhằm mở rộng các chuyên nghiệp mạng cho doanh nhân ở RIÊNG. Mỗi nền kinh tế của RIÊNG em tổ chức lựa chọn của quốc gia ứng cử viên để tham gia cuộc thi ở phù hợp với các tiêu chuẩn nhất định: ứng cử viên phải là chủ sở hữu hoặc người Quản lý nhỏ hoặc vừa điều hành trên các quốc gia trường từ 2 đến 5 năm, và cũng có khả năng cung cấp nhân rộng mô hình kinh doanh. Trong khuôn khổ của cuộc thi những người tham gia sẽ làm cho ngắn gọn bài thuyết trình của dự án riêng của mình. Theo kết quả hội thẩm đoàn sẽ chọn tốt nhất dự án trong 7 đề cử: thích
— Giảm tốc THƯỞNG tốt NHẤT (dự án tốt nhất);
cao nhất phát triển tiềm năng;
— sáng tạo nhất mô hình kinh doanh;
— hấp dẫn quốc tế;
— lợi xã hội,
— chủ nhân tốt nhất;
— các giải thưởng của khán giả thật sự cảm thông. Giảm tốc THƯỞNG tốt NHẤT sẽ cho một cơ hội để mọi doanh nhân RIÊNG để cạnh tranh với một cách bình đẳng, để làm quen với trải nghiệm và thực hành tốt nhất của đồng nghiệp trong một thân thiện và sáng tạo bầu không khí. các mô tả"http://www.globalrustrade.com/ru/apec-awards/">chương Trình sự kiện các mô tả"http://www.globalrustrade.com/ru/member-award/">Quy tắc của tham gia