Ý tưởng trang trí nhà ấm cúng

Anna Nesterova có đại diện nga kinh doanh tại các diễn Đàn Doanh nghiệp "tương Lai kinh tế Liên bang-Hàn quốc"

11 tháng 4, 2017

Anna Nesterova có đại diện nga kinh doanh tại các diễn Đàn Doanh nghiệp "tương Lai kinh tế Liên bang-Hàn quốc"
10 tháng TƯ Anna Nesterova, thành viên của chủ Tịch của Hội đồng Chung của "Doanh nghiệp Nga" chủ Tịch của Hội đồng quản trị Toàn cầu Rus thương Mại, nói tại các diễn đàn doanh nghiệp "tương Lai kinh tế Liên bang-Hàn quốc" tổ chức trong khuôn khổ của các vòng 3 của vấn giữa Lai kinh tế Liên bang (EEU) và Hàn quốc vào lúc kết thúc hiệp định thương mại. Anna Nesterova nói rằng e-thương Mại trên toàn thế giới thị trường đang tăng trưởng dần do sự gia tăng nhanh chóng của công nghệ kỹ thuật số. Theo báo cáo của Hiệp hội của công ty Internet-thương mại (AKIT), khối lượng thương mại qua biên giới ở Nga vào năm 2016 lên tới 301,8 tỷ, một tăng của 37%. Thị trường Internet-thương ở Nga vào cuối năm 2016 rose để 920 tỷ đồng rúp, đó là 21% so với năm 2015 ngày hôm Nay, nó vượt quá khối lượng của thương mại qua biên giới trong ba lần. Theo dự báo thời tiết, vào cuối 2017 khả năng thị trường điện tử ở Nga sẽ tăng lên 25% và sẽ tiền để 1.15 nghìn tỷ. rúp. Tuy nhiên, nếu để so sánh các chỉ số này với các chỉ số của các VẬT quốc gia, chúng ta có thể thấy rằng Nga chia sẻ trong tổng số kích thước của trường Internet-thương mại ít nhất là chỉ 1.6 phần trăm — 17 tỷ đô la Trung quốc tài khoản Cho 91%, thị phần của Ấn độ — 4,2% Từ Brazil 2.2% Nam Phi 1%. Trong diễn văn của mình, Anna Nesterova nhấn mạnh rằng thành viên của EEU (Armenia, Ecuador, Kazakhstan, Uzbekistan và Nga) và họ đối tác kinh tế, đặc biệt là người Hàn quốc, với kinh nghiệm đáng kể của thương Mại có nhiều tiềm năng để tăng cường quốc tế, hợp tác qua tăng e-thương Mại giữa nước. Như là biện pháp thực tế, đại diện của Nga công bố một đề nghị cho sự phát triển của các tiêu chuẩn chung EEU nền tảng điện tử trong lĩnh vực của sự hỗ trợ và khuyến mãi của quốc gia xuất khẩu và thương mại qua biên giới. Thống nhất điền vào những thông tin trên Internet dịch vụ tạo điều kiện cho sự tương tác giữa những nền tảng điện tử của các quốc gia đối tác của EEU và sẽ làm tăng doanh thu thương mại giữa các quốc gia của liên Minh thông qua chế của thương Mại. Ngoài ra, sự đổi mới sẽ tạo điều kiện xác thực sự tin cậy của các nhà cung cấp. "Để thực hiện điều này đo nó là cần thiết để tạo ra một nhóm làm việc để phát triển như tiêu chuẩn hài hoà và yêu cầu mà sẽ bao gồm đại diện của các nước của EEU", — tóm tắt Anna Nesterova. Cô cũng nói rằng cô ấy đề nghị được loan báo sau khi phân tích của hiện tại điện tử B2B chợ: một tiếng armenia — xuất khẩu.tôi hy lạp — export.by kazakhstan export.gov.kz Liên bang nga globalrustrade.com. (Đáng chú ý là tại Kyrgyzstan một dịch vụ như vậy chưa được tạo ra). "Phó đầu tiên của bộ Trưởng thương mại của ngành công nghiệp, và năng lượng, Hàn quốc Ông Marne-Ki Jeong, hỗ trợ ý tưởng của một thành viên của chủ Tịch của Hội đồng Chung của "Doanh nghiệp Nga" và gọi về kinh doanh để EEU để bơi lực của NÓ với hàn quốc, công ty công nghệ cao. "Tác trong lĩnh vực của NÓ là lõi của các thứ tư cách mạng công nghiệp" — Ông nhấn mạnh Marne-Ki Jeong. Trong các diễn đàn "tương Lai kinh tế Liên bang-Hàn quốc" 2017 tham gia: thích Giám Đốc Sở của chính sách thương mại của EEU Kudasov Anton Edmundovich, giám Đốc của trung tâm Quốc gia marketing và giá ngộ Sadko V. E., Phó bộ Trưởng bộ ngoại Giao của nikita Andrei Yevdochenko A., đại Sứ đặc mệnh Toàn của Hàn quốc, Mr. Kim Yong Hồ, Tổng giám Đốc của Bộ trưởng thương Mại của đại Sứ quán của Hàn quốc ở Nga Kim John Ken, đại diện xe, Hyundai, Ngân hàng xuất Nhập Khẩu của Hàn quốc.