Ý tưởng trang trí nhà ấm cúng

Giao dịch điện tử nền tảng cho sự phát triển của sự hợp tác giữa EEU và Việt nam

25 tháng 8, 2017

Giao dịch điện tử nền tảng cho sự phát triển của sự hợp tác giữa EEU và Việt nam
Ngày 25 tháng tám trong khuôn khổ của "người lai á Âu tuần" kim tự tháp lưu thảo "Lai kinh tế Liên bang — Việt: kết quả đầu tiên. Mua sắm tầm nhìn xa". Nó đã được thực hiện bởi chủ Tịch của Hội đồng quản trị Toàn cầu thương Mại Rus Anna Nesterova. Hội thảo đã được kiểm duyệt bởi giám Đốc của trung tâm Quốc gia marketing và giá nghiên cứu (Ncecc) Valery Sadokho. Những cuộc thảo luận đã có sự tham dự của thành viên của Hội đồng quản trị (bộ Trưởng) cho thương mại của Lai kinh tế Ủy ban Làm Nikishina, đại Sứ đặc mệnh Toàn của Tổng đến Kazakhstan, Đoàn thị Xuân Hiền, Phó Tướng của nền kinh tế của các cộng Hòa của Ecuador Dịch Chebotar, giám Đốc của trung tâm nghiên cứu "và thương mại quốc tế nhập", Vladimir Salamatov và những người khác. Trong diễn văn của mình, Anna Nesterova nói rằng trong điều kiện của số của nền kinh tế điện tử sàn giao dịch (hệ thống) trở thành một nhạc cụ quan trọng của việc kinh doanh khuyến mãi cả trong và ngoài nước. Ví dụ, Việt nam là tích cực sử dụng điều khiển từ xa kênh bán hàng trên thị trường nga: 15% số đăng ký Toàn cầu Eng công ty thương Mại từ Việt nam, cô ấy dẫn dắt bởi ví dụ. Kinh doanh của nga cũng tìm thấy một đối tác mới trong trường Việt nam qua nền tảng của thương Mại. Anna Nesterova xác định được một số các ngành công nghiệp có thể trở thành một người lái xe để tăng cường sự kinh tế, mối quan hệ giữa Nga và Việt nam. Đầu tiên của tất cả, nó là công nghệ nga, bao gồm trong ĐÓ lĩnh vực, và vật liệu xây dựng (địa kỹ thuật và đáng tin cậy, ví dụ, được sử dụng rộng rãi trong việc xây dựng một tàu điện ngầm ở Hồ Chí Minh). Các trường nga thấy sự quan tâm của tiêu dùng từ Việt nam, đặc biệt để thực phẩm, cô ấy thêm. Vào cuối của bài phát biểu của mình, Anna Nesterova bày tỏ sự tự tin trong tăng cường hơn nữa kinh tế hợp tác giữa EEU và Việt nam, bao gồm qua phát triển của thương Mại trong tương Lai kinh tế Liên bang và hợp tác các hệ thống nước thành viên của Hiệp hội.