7-th nga, Trung quốc, hội CHỢ triển lãm năm 2020

từ 7 tháng 7 đến 10 tháng 7, 2020
7-th nga, Trung quốc, hội CHỢ triển lãm năm 2020
7-th nga, Trung quốc, hội CHỢ triển lãm năm 2020

Khi: 7 - Tháng 10 Năm 2020

Nơi: triển lãm quốc tế trung tâm "Saratov-hội CHỢ", Nga, st. petersburg

Hội CHỢ triển lãm này trở thành một phím truyền thông nền tảng cho khu vực của Nga và Trung quốc. Triển lãm cho phép chúng tôi cung cấp cho động lực để phát triển của hợp tác, nghiên cứu cơ hội để xây dựng một cuộc đối thoại trực tiếp với đại diện của giới kinh doanh, để ký một thỏa thuận cùng có lợi. Tại hội CHỢ triển lãm đó sẽ được đứng của nga, và công ty Trung quốc trong lĩnh vực năng lượng, giao thông vận nông nghiệp, và khoa học thành tựu kỹ thuật. Cuộc triển Lãm chạy song song buổi diễn đàn trong lĩnh vực của sự đổi mới, kinh Tế, thảo luận về sự phát triển của du lịch lâm và nông nghiệp tài chính của dự án chung.

Thêm thông tin có thể được tìm thấy tại:http://russia-china-expo.com/